Thursday, 24 November 2011

ALVIS STALWARTรถคันนี้มีชื่อว่า Alvis Stalwart, Matchbox Regular Wheels No.61B ผลิตโดย Lesney ในอังกฤษ ปี 1966 ความยาว 6.6 ซม.

รถเหล็ก Alvis Stalwart สีขาว รูปลอกน้ำ “EXPLORATION BP” สีเขียวพื้นขาวสองข้างตัวรถ ใต้ท้องโลหะ กระจกสีเขียว ล้อยางถอดได้ ดุมล้อสีเขียว ฝาปิดกระบะบรรทุกสีเหลือง รถรุ่นนี้ผลิตออกมาสองสี ห้าแบบ คือ สีขาวและสีเขียวขี้ม้า สี่มีราคาสูงคือ สีขาว ดุมล้อเหลือง ผลิตในอังกฤษเท่านั้น

No comments: