Monday, 10 January 2011

CORGI 1/45 HYDRAULIC TOWER WAGON WITH SINGLE LAMP STANDARD AND ELECTRICIANรถเหล็กคันนี้เป็นของ Corgi มีชื่อว่า Hydraulic Tower Wagon with Single Lamp Standard and Electrician เห็นชื่อก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นรถสำหรับติดตั้งไฟฟ้า ผลิตในประเทศอังกฤษ ปี 1964 เป็นรถจิ๊ปรุ่นเดียวกับหมายเลข 409 Forward Control Jeep แต่นำมาใช้กับลักษณะงานในแบบต่างๆ อย่างเช่นคันนี้เป็นรถที่ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยนหลอดไฟในที่สูงหรือไฟสาธารณะ จะมีเครนขึ้นลง ที่ปลายเครนจะมีตะกร้าไนล่อนสีเหลืองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าลงไปทำงาน เครนยกขึ้นลงได้ เสียดายที่ Figure เจ้าหน้าที่อยู่ในตะกร้าหายไป เป็นคันที่หายากอีกคันหนึ่งครับ

No comments: