Saturday, 26 December 2009

TOMICA - TOYOTA RAV4
ห่างหายจากรถ Tomica มานาน มาดูกันบ้างนะครับว่าเอาคันไหนมาโชว์กันบ้าง รถเหล็ก Tomica No.24 Toyota Rav4 ผลิตในประเทศจีน ช่วงปี 1994-1999 ความยาว 6.7 ซม. สีฟ้า ใต้ท้องสีเทา กระจกสีชา ภายในสีเทา กระทะล้อสีขาว ประตูเปิดได้ทั้งสองข้าง

No comments: