Saturday, 12 December 2009

รถโฟล์คตู้สำหรับสมาชิกสมาคมรถเหล็ก LLEDO

รถเหล็ก Lledo No.73009 – 1955 VW Transporter Van ชุด Lledo Club Spring 1996 ผลิตในอังกฤษ ปี 1996 ควมยาว 8.6 ซม. สีครีม กระจกใส ภายในสีดำ รถเหล็กคันนี้ผลิตขึ้นสำหรับสมาชิกของสมาคมรถเหล็ก lledo ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1990 ไม่มีขายทั่วไป บรรจุในกล่องออกแบบโดยเฉพาะ

No comments: