Thursday, 5 November 2009

รถโฟล์กตู้ 1955 VW TRANSPORTER VAN 7-UPเอารถโฟล์กตู้สำหรับแฟนๆ รถโฟล์กมาฝากกันนะครับ คันนี้เป็นรถเหล็ก Lledo No.73007 – 1955 VW Transporter Van 7-Up ผลิตในประเทศอังกฤษปี 1995 ความยาว 8.6 ซม. ตัวรถสีครีม ใต้ท้องรถโลหะสีเขียว กระจกใส ภายในสีเขียว Lledo ผลิตรถ VW นี้โดยได้รับอนุญาตจาก “7-Up International” เครื่องดื่ม 7-Up ที่เรารู้จักกันดีนั้นผลิตมาตั้งแต่ปี 1929 ใน USA โดย C.L.Grige โดยใช้ส่วนผสมต่างๆ 7 ชนิดทำให้มีรสชาติแปลกไม่เหมือนใครและมีให้เราดื่มจนทุกวันนี้กว่า 70 ปีแล้ว และรถเหล็ก VW ที่มีโฆษณาข้างรถนี้ก็เคยมีใช้ในช่วงปี 1955 เป็นยุคต้นๆ ของการนำเครื่องดื่มมาบรรจุในกระป๋อง สวยครับ น่าสะสมเพราะรถ Lledo ที่ผลิตในอังกฤษจะหายากและแพงขึ้นเรื่อยๆ

No comments: