Tuesday, 27 May 2008

รถตำรวจจากค่าย Solido

ตอนนี้เรามาดูรถตำรวจของค่าย Solido กันบ้างนะครับ Solido เป็นบริษัทผลิตรถเหล็กและโมเดลจากฝรั่งเศสครับ ออกแนวย้อนยุค สวยมากครับ

Solido No.4525 Chrysler windsor (รถตำรวจดับเพลิง)

Solido No. 4088 Bugatti Atalante (รถตำรวจดับเพลิง)

Solido No.4070 Cadillac Pompiers

Solido J9 Peugeot

Solido No.4428 Dodge Depanneuse Pompiers

No comments: