Friday, 2 May 2008

รถสังกะสีแบบเปลือยๆ

ผมขึ้นหัวข้อเรื่องแบบนี้ อย่านึกว่าจะมีใครมาเปลือยให้ดูนะครับ เพราะมันเป็นแค่รถสังกะสีรุ่นพิเศษของ Kovap ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถสังกะสีของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ได้ผลิตรถรุ่นนี้ขึ้นมาโดยตัวแทนจำหน่าย Kovap ในอังกฤษได้ขอร้องให้โรงงาน Kovap ในเช็คฯ ผลิตให้เป็นพิเศษ นอกเหนือจากข้อตกลงที่ทำไว้กับ Volkswagen เยอรมัน โดยทำเป็นสีโลหะเปลือย กรรมวิธีการทำสีโลหะเปลือยก็คือ ก่อนพ่นสีใส เคลือบทับเพื่อป้องกันสนิม ตัวรถจะถูกขัดด้วยการพ่นทราย (Sand Blasted) สีที่ได้จึงมีความแปลกใหม่และสวยงาม รถพวกนี้ผลิตจำนวนจำกัดนะครับ เนื่องจากเป็นการสั่งทำพิเศษ จึงไม่มีอยู่ในสารบบของโรงงาน กล่องจะเป็นชั้นเดียว (ปกติรถของ Kovap จะเป็น 2 ชั้น) ไม่มีบาร์โค้ดที่ฝากล่อง แต่มีใบรับรองการผลิตจำนวนจำกัด โดยตัวแทนจำหน่ายในอังกฤษคือ Barnsey Toy And Collectors Shop ผมเอามาให้ดู 3 คันครับ แต่ละคันผลิตแค่จำนวน 250 คันเท่านั้น


Kovap # VW Window Van in Bare Metal


Kovap # VW Bay Window Pick-Up Bare Metal


Kovap # VW Beetle Bare Metal


No comments: