Thursday, 8 November 2012

MATHBOX REGULAR WHEELS - CLASS COMBINE HARVESTER

รถเก็บเกี่ยวคันนี้เป็น Matchbox Regular Wheels No.65C – Claas Combine Harvester ผลิตโดย Lesney ในอังกฤษ ปี 1967 เป็นรถเหล็ก No.65C สีแดง-เหลือง ใต้ท้องโลหะ ล้อหน้ายางแบบถอดเปลี่ยนได้ ล้อเก็บเกี่ยว ด้านหน้าหมุนได้ตามการวิ่งของรถ Lesney ผลิตรถเหล็กรุ่นนี้ออกมาเพียงแบบเดียวเท่านั้น 

No comments: