Thursday, 8 November 2012

JOHN DEERE - WATERLOO BOY TRACTOR

คันนี้เป็นรถแทรคเตอร์ของ John Deere No.562 – 1914 Waterloo Boy Tractor ผลิตโดย ERTL Co., สำหรับบริษัท John Deere ในสหรัฐอเมริกาประมาณยุค 1960  คันนี้เป็นรถแทรคเตอร์ยุคปี 1914 ของ John Deere สีเขียว ล้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของ John Deere  ตัวจริงของรถไถรุ่นนี้ผลิตในช่วงปี 1914-1923 ใช้เครื่องยนต์ 2 สูบ ใช้น้ำมันก๊าด ใช้งานในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 เป็นรถเหล็กที่ผลิตใน USA. ซึ่งไม่ค่อยเห็นบ่อยนักครับ 

No comments: