Thursday, 15 December 2011

รถม้าโดยสาร 1886 LONDON OMNIBUS
มาดูรถม้าอีกสักคัน คันนี้เป็นรถโดยสารครับ ของ Matchbox Models of Yesteryear No.YHS02 – London Omnibus 1886 ผลิตโดย Matchbox Collectibles (USA) ในจีน ปี 1993 ความยาว 15.5 ซม หนัก 250 กรัม

รถเหล็กซึ่งเป็นรถม้าโดยสาร 2 ชั้น ยุคปี คศ.1886 สีครีม-น้ำตาล ล้อโลหะ 4 ล้อ ม้าโลหะ 2 ตัว สีขาว-น้ำตาล มีหุ่น 4 ตัวคือ ผู้โดยสารสตรี 2 คนบนที่นั่งชั้นบน ผู้ใหญ่ใส่หมวกด้านหลังและสารถีที่ด้านหน้า ลงสีด้วยมือ มีสติกเกอร์และพิมพ์ Tempo โฆษณาสินค้ารอบด้าน กระจกใส ใต้ท้องโลหะสีเหลือง

กลางศตวรรษที่ 19 การจราจรในลอนดอนแออัดมาก ผู้คนมักจะปีนขึ้นไปนั่งบนหลังคาของรถม้าโดยสาร แทนที่จะรอให้รถม้าคันใหม่มา จึงทำให้เกิดรถม้าโดยสารสองชั้นขึ้น คันแรกผลิตในปี 1881 ส่วนคันนี้เป็นรุ่นที่ผลิตในปี 1886

รถม้าเหล็กคันนี้เป็นหนึ่งในรถเหล็กชุด Heritage Horse Drawn Carriages ซึ่งผลิตในปี 1993 มีด้วยกัน 3 แบบคือ รถม้าโดยสาร 2 ชั้นคันนี้ รถม้าบ้านยิปซี (No.YHS01) รถม้าโดยสาร Wells Fargo State Coach (No.YHS03) สวยน่าเก็บมากครับ

No comments: