Sunday, 27 November 2011

รถยก DODGE WRECK TRUCK


รถยก Dodge Wreck Truck, Matchbox Regular Wheels No.13D ผลิตโดย Lesney ในอังกฤษ ปี 1965 ความยาว 7.8 ซม.

รถเหล็ก Dodge Wreck Truck ส่วนหัวรถสีเหลือง กระบะท้ายสีเขียว มีรูปลอกน้ำ (Decal) โลโก้น้ำมัน BP สีเขียวบนพื้นขาว ขอยกสีแดง ไฟฉุกเฉินสีแดง ใต้ท้องโลหะสีเขียว กระจกเขียว รถเหล็กรุ่นนี้ผลิตออกมา 2 สี 6 แบบ คือเขียวและเหลือง แบบที่มีราคาสูงคือ หัวรถสีเขียว กระบะสีเหลือง (ราคาประมาณ 50,000 บาทขึ้นไป) ผลิตในอังกฤษเท่านั้น