Tuesday, 28 June 2011

HUSKY - FORD THUNDERBIRDเอารถฟอร์ดธันเดอร์เบิร์ดเปิดประทุนมาให้ดูอีกสักคัน แต่คันนี้เป็นของ Husky สำหรับ Husky เป็นชื่อรถ Corgi Juniors ที่ใช้ในช่วงปี 1964-1969 ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพียง 5 ปี รถรุ่นนี้จึงมีไม่มากนัก ล้อคล้าย Regular Wheels ของ Matchbox lสำหรับ Ford Thunderbird คันนี้ผลิตในประเทศอังกฤษ ปี 1964-1966 ความยาว 6.5 ซม. สีชมพู,เบาะเหลือง, กระจกใส อายุกว่า 50 ปี สวยครับสำหรับผู้ชอบรถเปิดประทุน

No comments: