Thursday, 28 April 2011

CORGI JUNIORS - FORMULAR I RACERมาดูรถแข่งกันบ้างนะครับ คันนี้เป็นรถเหล็ก Corgi Juniors No.22C – Formular I Racer ผลิตโดย Mettoys Playcraft Ltd. ในอังกฤษ ปี 1973 ความยาว 7.4 ซม.

รถเหล็ก Fornular I สีเหลืองเข้ม เครื่องยนต์ กระจก โครเมี่ยม คนขับสีขาว ใต้ท้องโลหะ สติกเกอร์ หมายเลข 3 และธง Union Jack ล้อแบบ Whizzwheels

รถเหล็กรุ่นนี้ผลิตออกมาเพียงสีเดียว แบ่งเป็น 2 แบบ ซึ่งมีสติกเกอร์ต่างกัน อีกแบบหนึ่งเป็นสติกเกอร์ WEETABIX ทั้งสองแบบผลิตในอังกฤษเท่านั้น รถรุ่นนี้ผลิตจนถึงปี 1978 ก็หยุดผลิตไปนะครับ

No comments: