Saturday, 26 March 2011

รถแทรคเตอร์ TRACTOR SHOVELคราวนี้ผมจะลองรวบรวมรถเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างมาให้ดูกันบ้าง คงจะถูกใจบรรดานักสะสมรถก่อสร้างกันนะครับ คันนี้เป็น Matchbox Superfast No.29-C Tractor Shovel ผลิตในอังกฤษ ปี 1976 ความยาว 7.5 ซม. สเกล 1/64 รถเหล็ก Tractor Shovel ผลิตออกมาโดยมีสีต่างๆ ถึง 64 แบบ ผลิตใน 3 ประเทศคือ อังกฤษ ไทย และจีน สำหรับคันนี้สีเหลือง กระบะตักสีเง ยกขึ้นลงได้ เครื่องยนต์และภายในห้องโดยสารสีดำ ใต้ท้องสีเหลือง ที่จริงในหมวดหมู่ Construction Vehicles ก็มีอยู่หลายคันไปชมกันได้ครับ

No comments: