Friday, 15 October 2010

MATCHBOX SUPERFAST NO.38 MODEL A FORD VANรถคันนี้เป็นรถ Matchbox Superfast หมายเลข 38 Model A Ford Van รถโมเดล A ฟอร์ดรุ่นนี้ผลิตขึ้นมาหลายสีและติดโลโก้โฆษณาแบบต่างๆ รุ่นนี้ผลิตมา 427 คัน โดยผลิตขึ้นมาในปี 1982 สำหรับคันแรกผลิตในประเทศอังกฤษ ตัวรถสีฟ้า คันนี้โฆษณาข้างรถเป็นโฆษณาหัวเทียน “Champion Spark Plug” ใต้ท้องโลหะสีดำ หลังคาสีขาว กระจกสีเหลืองอำพัน

No comments: