Friday, 15 October 2010

LLEDO - VW TRANSPORTER VANรถโฟล์กตู้สีเหลืองคันสวยคันนี้เป็นของ Lledo มีชื่อว่า VW Transporter Van (SL73) เป็นหนึ่งในชุด PG Tips Series สำหรับ PG TIPS เป็นยี่ห้อชาที่เก่าแก่ของอังกฤษ ผลิตออกจำหน่ายมาตั้งแต่ปี 1930 โดย Arthur Brooke ปัจจุบันเป็นสินค้าในเครือยูนิลีเวอร์ ว่ากันว่าคนอังกฤษดื่มชายี่ห้อนี้รวมๆ แล้วถึง 35 ล้านถ้วยต่อวัน โดยใช้ลิงชิมแปนซีเป็นสัญญลักษณ์สำหรับสินค้าของ PG TIPS ทั้งหมด สำหรับลิงชิมแปนซีที่อยู่ข้างรถโฟล์กตู้คันนี้มีชื่อว่า Samantha ครับ

No comments: