Saturday, 9 October 2010

JEEP GLADIATOR PICK-UP TRUCKในเดือนมกราคม ปี 1964 Lesney ได้ผลิตรถปิ๊คอัฟรุ่น Regular Wheels หมายเลข 71b Jeep Gladiator เป็นครั้งแรกของ Matchbox ที่ผลิตรถปิ๊คอัฟขนาดเล็ก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มยอดขายในสหรัฐ ตัวรถเป็นสีแดงทั้งคัน กระจกใส ประตูเปิดได้มีโดยสปริงยึดประตูที่เป็นแบบพลาสติกและแบบเหล็ก ล้อสีดำ ใต้ท้องสีดำ ใต้ท้องมีทั้งแบบมีและไม่มีเลขที่สิทธิบัตร รถรุ่นนี้ที่ขายในยุโรปช่วงแรกๆ ภายในสีเขียว ระยะหลังมีการเปลี่ยนภายในเป็นสีขาว

No comments: