Thursday, 16 September 2010

MODELS OF YESTERYEAR - YAS08 1912 BURREL TRACTION ENGINE


รถบดถนนคันนี้ เป็นอีกหนึ่งใน Models of Yesteryear ของ Matchbox หมายเลข YAS08 1912 Burrel Traction Engine เป็นรถบดถนนที่ใช้รถจักรไอน้ำ ออกจำหน่ายปี 1997 ผลิตในประเทศจีน ตัวรถเป็นสีเขียวเข้ม หลังคาสีขาว สายยึดหลังคาเป็นโซ่สีทอง หม้อทำความร้อนเป็นสีดำ วงล้อโลหะสีแดง ยางสีเทา เป็นรถจักรไอน้ำของบริษัท .”Woods, Sadd, Moore & Co.Ltd. London” ถึงแม้จะทำในจีน แต่งานประณีตทีเดียวครับ ราคาซื้อขายก็สูงเอาการเหมือนกันครับ

No comments: