Wednesday, 2 June 2010

MATCHBOX REGULAR WHEELS - COMMER TV SERIES VAN


Commer TV Series Van เป็นรถ Matchbox Regular Wheels หมายเลข 62 ผลิตในปีเดือนกรกฎาคม ปี 1963 ผลิตโดย Lesney ประเทศอังกฤษ คันนี้เป็นรถตู้บริการติดตั้ง TV ตัวรถประกอบไปด้วยเสาโทรทัศน์ทำด้วยพลาสติกสีแดง, บันไดบนหลังคา และประตูหลังเลื่อนพับขึ้นไปได้

ด้านข้างของตัวรถมีตัวอักษรสีแดงโฆษณาคำว่า “Rentaset” ซึ่งอีก 5 ปีต่อมาก็ถูกเปลี่ยนเป็นอักษรสีเขียว และเปลี่ยนเป็นคำว่า “RADIO RENTALS” แทน หน้าต่างรถเป็นพลาสติกสีเขียว และมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของบันไดเล็กน้อย รถรุ่นแรกๆ ใต้ท้องรถจะเป็นสีดำ ล้อเป็นล้อเล็กสีเทา ต่อมาเปลี่ยนเป็นล้อที่มีขนาดใหญ่เล็กน้อยและมีสีดำ รุ่นที่หายากและราคาสูงก็คงจะเป็นรุ่นที่เห็นในภาพครับ ก็คือรุ่นที่มีเสาโทรทัศน์พลาสติกสีแดงบนหลังคา เพราะส่วนใหญ่ส่วนพลาสติกเล็กๆ นี้มักจะหายไปครับ เก่าแต่ทรงคุณค่าครับ

No comments: