Sunday, 2 May 2010

VW BEETLE จากชุด CUSTOM CLASSIC COLLECTIONสำหรับคันนี้เป็น รถเหล็ก Lledo-VW Beetle ชุดพิเศษ Custom Classic Collection ผลิตในอังกฤษ ปี 1999 ความยาว 9.5 ซม. โฟล์คเต่าคันนี้สีเขียวอ่อน มีลายสายฟ้าสีดำ-บรอนซ์ข้างรถ ซึ่งเป็นสไตส์การแต่งรถโฟล์คในช่วงปี '60 ใต้ท้องสีเทา ล้อรถมีขอบขาว กระจกใส ภายในสีดำ กระจกหลังรูปไข่ ไม่มีเส้นแบ่งกลาง บรรจุกล่องออกแบบเป็นพิเศษ

No comments: