Friday, 12 March 2010

รถพยาบาล MERCEDES-BENZ ของ CORGIรถพยาบาลคันนี้เป็นของ Corgi Junior No.1-E1 - Mercedes-Benz Ambulance ผลิตในประเทสอังกฤษ ปี 1977 ความยาว 7.6 ซม. รถเหล็ก Benz สีขาว มีสติกกอร์สองข้างประตูและบนฝากระโปรงหน้า ใต้ท้องสีดำ กระจกสีน้ำเงินเข้ม ไฟสัญญาณสีน้ำเงินเข้ม กระจังหน้าและไฟหน้าสีบรอนซ์เงิน

No comments: