Sunday, 14 February 2010

THE D.U.K.W. หรือ DUCKThe D.U.K.W. (Matchbox หมายเลข 55A ผลิตปี 1958 ความยาว 2.75 นิ้ว) เป็นยานพาหนะทางการทหารซึ่งผลิตในสหรัฐอเมริกาและต่อมากองทัพอังกฤษนำมาใช้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัวรถเป็นลักษณะของยานสะเทินน้ำสะเทินบก หนัก 2.5 ตัน ผลิตโดย GMC (GMC เป็นโรงงานผลิตยานพาหนะทางการทหารโดยเฉพาะ) D.U.K.W. ถูกปกปิดเป็นความลับจนถึงเดือนมิถุนายน ปี 1943 ก็ถูกนำมาใช้ลำเลียงทหารจากเรือรบไปส่งยังชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญในวันดีเดย์ D.U.K.W. ก็มีบทบาทสำคัญในการลำเลียงทหารไปส่งที่ชายฝั่งนอร์มังดี หลังจากที่สงครามสิ้นสุดลง ยาน D.U.K.W. ก็ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น การช่วยเหลือจากภัยน้ำท่วม


ยานต้นแบบ D.U.K.W. ใช้เวลาสร้างเพียง 38 วันเท่านั้น ทหารเรียก D.U.K.W. เป็นชื่อรหัสว่า DUCK, Lesney ผลิตรถเหล็ก D.U.K.W. โดยที่มีสเกลค่อนข้างเล็กกว่ารถทหารแบบอื่นๆ ใน Series 75 (อาจเป็นเพราะคิดว่าคงจะขายได้ไม่มากเท่ากับรถทหารแบบอื่นๆ)
ล้อโลหะถูกติดตั้งกับ D.U.K.W. การผลิตครั้งแรก ต่อมาก็ใช้ล้อพลาสติกสีเทาและสีดำ นับเป็นรถเหล็กทหารคันสุดท้ายที่ Lesney ใช้ล้อโลหะ

รถเหล็ก D.U.K.W. มีตัวถังเพียงแบบเดียวเท่านั้น แต่มีล้อ Regular สามแบบ คือ ล้อโลหะและล้อพลาสติกสีเทาและสีดำโดยติดตั้งด้วยแกนล้อแบบ Crimped Axles (แกนล้อแบบปลายมนและอีกข้างปลายแบน) ส่วนล้อพลาสติกสีดำติดตั้งด้วยแกนแบบ Rounded Axles (แกนล้อแบบปลายมนทั้ง 2 ด้าน)

นับเป็นรถเหล็กยานสะเทินน้ำสะเทินบกเพียงแบบเดียวที่สร้างขึ้นในยุคของล้อ Regular ราคาสำหรับนักสะสมประมาณ US$80 แบบสภาพดีมีกล่องนะครับ

No comments: