Saturday, 9 January 2010

รถบรรทุกในฟาร์มที่ชื่อ DODGE STAKE TRUCKรถเหล็ก Matchbox Regular Wheels No.4D – Dodge Stake Truck ผลิตในประเทศอังกฤษ ปี 1967 ความยาว 7.4 ซม. ตัวรถสีเหลือง กระบะบรรทุกสีเขียว ใต้ท้องโลหะไม่ทำสี ล้อตันสีดำ กระจกเขียว กระจังหน้าโลหะ มีวัวมา 1 ตัว จริงๆ ไม่วัวหรอกครับผมใส่มาเก๋ๆ เท่านั้นเอง

No comments: