Monday, 2 November 2009

รถจิ๊ปทหารคันจิ๋วน่ารักของ ZYTMEXนานๆ จะเห็นรถจิ๊ปคันจิ๋วน่ารักอย่างรถคันนี้นะครับ เป็นรถเหล็กยี่ห้อ Zytmex- Jeep Car & Trailer รถจิ๊ปตรวจการณ์ทหารสีเขียวขี้ม้าพร้อมรถพ่วงคันนี้ความยาวรถเพียง 4 ซม. ตัวพ่วงความยาว 3 ซม. เท่านั้น เป็นเหล็กทั้งคัน มีเสาวิทยุด้านหลังรถ ด้านหน้ารถมีสติกเกอร์รูปดาวติดอยู่ ผลิตในประเทศฮ่องกง (ไม่มีข้อมูลปีที่ผลิต)

No comments: