Sunday, 5 July 2009

รถยก SAMBRON JACKLIFT
คราวนี้มาดูรถยกคันย่อมจาก Matchbox Superfast กันบ้าง คันนี้คือหมายเลข 48 ชื่อว่า Sambron Jacklift ผลิตในอังกฤษ ปี 1977 ความยาว 7.8 ซม. รถเหล็ก Sambron Jacklift คันนี้ ผลิตโดยมีสีต่างๆ 9 แบบ ตัวถังหลักเป็นสีเหลืองเพียงสีเดียว ผลิตในอังกฤษเพียงแห่งเดียว สำหรับคันนี้สีเหลือง ภายในห้องโดยสารสีดำ ก้านยกปรับขึ้นลงได้ โดยใฃ้มือกดปรับด้านหลังห้องโดยสาร ใต้ท้องสีดำ

No comments: