Tuesday, 14 July 2009

รถหรูจาก LLEDO DAYS GONE - ROLLS ROYCE 'D' BACK


คันนี้เป็นรถโรลสรอยซ์ของ Lledo เป็นรุ่น Days Gone ผลิตในประเทศอังกฤษ ปี 1980 ตัวรถเป็นสีน้ำเงิน หลังคาเป็นพลาสติกสีครีม กล่องเก็บของข้างหลัง ข้างในรถเป็นสีครีม กระจังหน้า ไฟ ซี่ล้อเป็นสีทอง สวยและหรูของยุคนั้นทีเดียวครับ

No comments: