Friday, 6 March 2009

กล่องรถเหล็กราคา 2,500 บาท!!!!


เวลาสองทุ่มยี่สิบนาทีของวันที่ 26 มกราคม 2009 เป็นวันเวลาที่กล่องเปล่าซึ่งใช้บรรจุรถเหล็ก Matchbox Superfast Wheels Series 75 หมายเลข 15 Volkswagen 1500 ตัวกล่องมีสภาพใหม่เอี่ยม ถูกประมูลไปจาก EBay ในราคา 43.50 ปอนด์ หรือกว่า 2,500 บาท โดยมีการประมูลแข่งกันตั้งแต่วันที่ 19 – 26 มกราคม 2009 มีผู้เข้าร่วมประมูลจากทั่วโลก 7 คน ด้วยจำนวนการประมูล 12 ครั้ง ผู้ชนะคือนักสะสมจากสาธารณรัฐเช็คโกสโลวาเกีย


กล่องรถเหล็กรุ่นนี้มีขนาด 8x3.9x2.7 ซม. ผลิตในอังกฤษปี 1971 บนกล่องพิมพ์ภาพวาด 4 สีของ VW 1500 สวยงามมาก ออกแบบตัวอักษรและสีสันในยุคทศวรรษ 1970 ภาพรถโฟล์กเต่า 1500 ดูมีชีวิตชีวาเหมือนกับจะพุ่งออกมาจากกล่องด้วยความเร็วสูง ใต้ภาพรถจะมีตัวอักษขนาดจิ๋ว ระบุข้อความ “MARCA REGISTRADA” C.1971 “MATCHBOX” REG’D.T.M. Lesney Products & Co.Ltd. London England, Made in England ส่วนด้านข้างกล่องนั้นโลโก้ TESTED ภาษาต่างๆและภาพคุณสมบัติของรถเหล็ก ในที่นี้คือ รถโฟล์กคันนี้มีขอลากด้านหลัง, ล้อความเร็วสูงและระบบช่วงล่างแบบรถแข่ง ที่ฝาในทั้งด้านหนึ่งมีธงชาติอังฤษและสเปน รวมทั้งเครื่องหมาย + ที่แสดงถึงความปลอดภัยของของเล่น ฝาด้านในอีกด้านหนึ่งจะเป็นธงชาติเยอรมันและฝรั่งเศส (รวมทั้งเครื่องหมาย + ด้วย)เห็นไหมครับต้องใช้เวลาเกือบ 40 ปี ถึงรู้ว่ากล่องของเล่น หายากกว่าตัวของเล่น เพราะเด็กๆ กว่า 80% จะทิ้งกล่องไปตั้งแต่แรก และเริ่มชำแหละของเล่นออกเป็นชิ้นๆ ในเวลาต่อมา
หลังจากเวลาผ่านไปในที่สุดก็ต้องมาแย่งกันซื้อกล่องเปล่าในราคาถึงกว่าสองพันบาทในขณะที่ 40 ปีก่อนแทบไม่มีราคาค่างวดอะไรเลย ทีนี้เห็นคุณค่าของกล่องกันแล้วหรือยังครับ (ราคากล่องพร้อมรถในเวลานั้นขายในเมืองไทยประมาณ 35 บาทครับ)

No comments: