Saturday, 21 February 2009

รถส่งของร้านสะดวกซื้อที่ชื่อ WH. SMITH LAYLAND TERRIERรถเหล็กคันนี้เป็นรถส่งของร้านสะดวกซื้อในอังกฤษนะครับ เป็นรถเหล็ก Corgi Junior No.87-B4 WH. Smith Layland Terrier ผลิตในประเทศอังกฤษ ปี 1975 ความยาว 7.3 ซม.

WH. Smith เป็นร้านขายปลีก (ร้านสะดวกซื้อ) ที่มีสาขาอยู่ทั้งสหราชอาณาจักรและอเมริกาเหนือ ก่อตั้งโดย Henry Walton Smith ตั้งแต่ปี คศ.1792 รถเหล็กบรรทุกส่งของของร้านสะดวกซื้อคันนี้สีส้ม มีสติกเกอร์ WH. Smith ทั้งสองข้าง ใต้ท้องสีดำ กระจกสีดำ

No comments: