Tuesday, 4 November 2008

รถพยาบาล MERCEDES BENZ "BINZ"


ดูรถเหล็กประเภทก่อสร้างมาหลายคันแล้ว คราวนี้มาดูรถพยาบาลกันบ้างนะครับ เป็นรถเหล็ก Matchbox K6 - Mercedes Benz "Binz" Ambulance ผลิตในประเทศอังกฤษ ปี 1967 ความยาว 10.8 ซม. รถพยาบาล Benz สีครีม กระจกสีฟ้าอ่อน ภายในสีครีม ใต้ท้องโลหะสีดำ ล้อหน้ามีกลไกสำหรับเลี้ยวได้ ล้อยางถอดได้ แกนล้อสีเงิน ประตูคู่หน้าเปิด-ปิดได้ ประตูท้ายเปิด-ปิดได้ ภายในบรรจุเปลสนามและมีคนป่วยนอนบนเปล สวยมากครับสำหรับผ้ชอบรถแนวนี้

No comments: