Sunday, 5 October 2008

รถเหล็ก LLEDO - 1955 VW KOMBI VAN
ดูเจ้าโฟล์กเต่ากันไปแล้ว ถึงคราวโฟล์กตู้กันบ้างนะครับ คันนี้เป็นของ Lledo ครับ อยู่ในหมายเลข DG 73014 คือ 1955 VW Kombi Van ผลิตในอังกฤษ ปี 1996 ผลิตโดยได้รับอนุญาตจากเหล้ารัมตรา Lamb's Navy เริ่มผลิตตั้งแต่ปี 1849 โดย Alfred Lamb & Sun Co. ลอนดอน อังกฤษ มีจำหน่ายจนถึงปัจจุบัน รถเหล็กรุ่นนี้ผลิตจำนวนไม่มากนักนะครับ

No comments: