Friday, 8 August 2008

KING SIZE GMC TRACTOR & FRUEHAUF HOPPER TRAIN


วันนี้เอารถรุ่น King Size ของ Matchbox มาให้ดูอีกสักคันนะครับ เป็นรถที่ใช้ในการก่อสร้าง รถคันนี้คือรถ Matchbox K4-GMC Tractor & Fruehauf Hopper Train เป็นรถบรรทุกเทใต้ท้อง GMC ผลิตในประเทศอังกฤษ ปี 1967 ความยาว 28 ซม. หัวลากสีแดงเลือดหมู ตัวพ่วงสีเงิน ตัวนี้ละครับที่มีตัวเปิดใต้ท้อง เป็นรถที่มีลูกเล่นน่าสนใจ ชิ้นส่วนเป็นโลหะทั้งหมด สวยมากนะครับสำหรับผู้ที่ชอบรถก่อสร้าง

No comments: