Sunday, 22 June 2008

TEMPA, DECAL, LABEL คืออะไร

ถ้าลองพิจารณารถเหล็กดู ข้อความหรือภาพที่ปรากฎอยู่บนรถเหล็กไม่ว่าจะเป็นโลโก้, ชื่อสินค้า, ชื่อบริษัท จะใช้วิธีการติดลงไปบนรถเหล็กที่ไม่เหมือนกัน และแต่ละอย่างก็จะมีคำเรียกเฉพาะ เช่น Tempa, Decal, Label ไม่ต้องงงนะครับว่ามันคืออะไร

Tempa คือการทำ-ข้อความ หรือภาพลงบนรถเหล็กโดยตรง มักจะมีหลายสีหรือสีเดียวก็ได้ เป็นเทคนิคล่าสุดในการผลิตตัวอักษรและรูปภาพลงบนรถเหล็ก มีความคมชัด สีสันสวยงาม แม้จะมีขนาดเล็กจิ๋ว รถเหล็กในปัจจุบันใช้วิธีนี้เกือบหมดแล้วครับ หมดยุคของ Decal และ Sticker หรือ Label ดูตัวอย่างจากรถโฟล์กตู้สีเหลืองคันนี้ซิครับ
Decal คือรูปลอกน้ำ ที่รถเหล็กในยุคแรกๆ นิยมใช้ในการทำข้อความหรือรูปภาพลงบนตัวรถ วิธีนี้ข้อความหรือรูปภาพจะมีความสวยงามหรือสมจริงกว่าการใช้สติกเกอร์หรือ Label เพราะมีความบางคล้ายการพิมพ์ลงบนรถเหล็ก แต่มีความยุ่งยากในการติดเพราะต้องใช้น้ำและรอให้แห้ง สังเกตตรงคำว่า Snow Track ใช้ระบบ Decal ครับLabel หรือ Sticker เป็นแผ่นกาวที่พิมพ์ข้อความหรือรูปภาพแล้วนำไปติดบนรถเหล็ก วิธีนี้ไม่ค่อยสวยงามเพราะจะเห็นความหนาของ Label และนานไปกาวก็ทำสติกเกอร์สีเปลี่ยนไปด้วย ปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้แล้ว แต่ก็สะดวกในการติด

No comments: