Thursday, 29 May 2008

STEPHENSONS ROCKET ม้าเร็วในอดีต


วันนี้เอาม้าเร็วในอดีตมาให้ดูครับ นั่นก็คือ รถเหล็ก Matchbox Model of Yesterday No.Y12 1829 Stephensons Rocket ผลิตในประเทศมาเก๊า (โปรตุเกส) หัวรถจักรยาว 6.5 ซม. กว้าง 3.1 ซม. สูง 7.1 ซม. รถพ่วงยาว 4.1 กวาง 3 ซม. สูง 4.2 ซม. สเกล 1:64 ("S" GAUGE)
รถจักรไอน้ำที่ผลิตโดย Robert Stephenson ในปี 1829 มีชื่อเรียกว่า The Rocket เพราะว่ามันวิ่งได้เร็วมากในยุคนั้น และประสบความสำเร็จอย่างสูง ถูกผลิตจนถึงปี 1836


ปัจจุบันถูกเก็บไว้ในที่ "Science Museum South Kensinton" ประเทศอังกฤษ


The Rocket ของ Matchbox ขบวนนี้สีเหลืองเหมือนตัวจริง แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ หัวรถจักรมี 4 ล้อขนาดต่างกัน และรถพ่วงบรรทุกถังน้ำก็มี 4 ล้อขนาดเท่ากัน ทำด้วยโลหะ ใต้ท้องโลหะสีดำ ปล่องควันยึดโยงด้วยลวดโลหะ เวลาล้อหมุน ก้านลูกสูบจะทำงานด้วย ผลิตจำนวนจำกัด (แต่ไม่ได้ระบุว่าผลิตจำนวนเท่าไร) บรรจุในกล่องแข็งแบบฝาครอบ พิมพ์ลายทองสวยงาม พร้อมใบประวัติของ Rocket

No comments: