Monday, 24 March 2008

ปู๊น...ปู๊น Thomas The Tank Engine มาแล้ว

Thomas the Tank Engine และผองเพื่อน ของเล่นและการ์ตูนที่เป็นรถไฟมีหน้าตาต่างๆ กัน มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมไปทั่วโลก
Thomas the Tank Engine มีชีวิตขึ้นมาจากของเล่นทำด้วยไม้ที่บาทหลวง Wilbert Awdry ทำให้ลูกชาย Christopher เล่น และแต่งเรื่องขึ้นมาเล่าให้ฟังก่อนนอน จากนั้นก็เริ่มเขียนเอาไว้เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการเล่าซ้ำๆ ในวาระโอกาสต่างๆ กัน เมื่อคิดว่ามีคนสนใจจึงเริ่มตีพิมพ์เรื่องแรกชื่อว่า “The Three Railway Engines” ในปี 1945 จนถึงปัจจุบันกว่า 60 ปีแล้ว Thomas the Tank Engine และผองเพื่อน ยังคงได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายจากของเล่นที่ทำด้วยไม้ กลายเป็นหนังสือการ์ตูนของเล่น และสินค้านานาชนิด รวมทั้งเป็นรถเหล็กที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบและสะสมหลงใหลกันในปัจจุบันรถเหล็ก Thomas the Tank Engine และเพื่อนๆ ของเขาที่ได้นำมาให้ชมกันนี้เป็นของผู้ผลิตหลายเจ้า คือ Bandai, Tomy, ERTL และ Learning Curve ผลิตโดยได้รับอนุญาตจาก Britt Allcroft Company LTD.

No comments: